V�lkommen!

Pandjos, samlar l�nkar fr�n landets b�sta f�retag inom alla aff�rsomr�den just h�r i en smart tj�nst bara f�r dig. Vi f�rb�ttrar sidan konstant f�r att du ska f� en s� bra tj�nst som m�jligt och s� fort vi hittar en intressant l�nk l�ggs den till p� v�r hemsida. Allt detta f�r att underl�tta f�r dig som konsument eller som letar efter ett intresant f�retag. Skicka g�rna in l�nkar sj�lv som du gillar eller till ditt f�retag.

Nyheter fr�n GP

Kort om grodor

Grodor �r ett samlingsnamn f�r vissa arter i ordningen stj�rtl�sa groddjur. De bildar dock ingen enhetlig taxonomisk grupp och har inte n�dv�ndigtvis ett n�rmare sl�ktskap med varandra �n med andra arter inom ordningen. De skiljer sig fr�n paddorna fr�mst genom att huden �r sl�tare och fuktigare och att de hoppar fram snarare �n kryper som paddorna g�r. Arterna f�rekommer i tropiska och tempererade regioner �ver hela v�rlden. Europeiska arter hotas fr�mst av att deras v�tmarker fylls igen eller p� grund av trafikleder som ligger mellan deras olika reproduktionsomr�den och levnadsomr�dena.